Inleiding in het Nederlandse recht

Over de auteur

Mr. J.W.P. Verheugt was jarenlang werkzaam als docent inleiding recht aan de universiteiten van Groningen en Leiden. Hij is thans raadsheer in het gerechtshof te Arnhem.

Doelgroep

Deze uitgave is bestemd voor studenten in het hoger juridisch onderwijs.

 

Op deze website vindt u aanvullend materiaal behorend bij Inleiding in het Nederlandse recht van J.W.P. Verheugt. Het materiaal bestaat uit repeteervragen, kernbegrippen, en multiplechoicevragen. Bij online boek kunt u door de digitale versie van het boek bladeren.

 

Over het boek

Inleiding in het Nederlandse recht is sinds vele jaren een toonaangevend studieboek, dat met name op universiteiten en in het hoger beroepsonderwijs op grote schaal wordt voorgeschreven.

In het boek nemen rechtsvorming en rechtshandhaving een centrale plaats in. De eerste vijf hoofdstukken vormen een inleiding in het systeem van het Nederlandse recht en in de hoofdstukken 6 tot en met 14 worden de belangrijkste rechtsgebieden besproken zoals het vermogensrecht, burgerlijk procesrecht, ondernemingsrecht, arbeidsrecht en het straf(proces)recht. Het boek sluit af met een hoofdstuk over internationaal recht.

Door de systematische opzet, het heldere taalgebruik en de vele kleurrijke voorbeelden is dit boek bij uitstek geschikt voor het onderwijs. Het gebruik van margekopjes en een groot aantal schema’s dragen bij aan een goede toegankelijkheid van de tekst. Ook de samenvattingen aan het eind van elk hoofdstuk bieden de student een gewaardeerd hulpmiddel bij zijn studie van het Nederlandse recht. Van het boek verschijnt elke twee jaar een nieuwe, bijgewerkte druk.

Bestellen

U kunt dit boek bestellen op de website van

Boom Juridische uitgevers.